Oleme oma investeeringutes paindlikud, pakkudes nii omakapital kui ka mezzanine laenu ettevõtete omandamise ja edasise kasvu toetamisel. Eelistame enamusosalust kuid kaalume ka vähemusosaluse investeeringuid.

Investeerime Balti riikides tegutsevatesse edukatesse keskmise suurusega ettevõtetesse, milledest on kujunenud turuliidrid oma piirkonnas ja mujal maailmas.

Investeerime harilikult ühte ettevõttesse 3 kuni15 miljonit. Koostöös kaasinvestoritega võime läbi viia tehinguid mille suurus ületab 50 miljoni euro piiri.

Oleme praktilises töös osalevad investorid – ettevõtte strateegia ja kasvu eestvedajad. Livonia Partners teeb portfelli kuuluvate ettevõtete juhtimismeeskondadega tihedat koostööd ettevõtte strateegia välja töötamisel ning toetab juhtkonda selle elluviimisel.