Mēs piedāvājam privātā kapitāla investīcijas un mezanīna aizdevumus, iegādājoties uzņēmumu kapitāldaļas, kā arī ieguldot to izaugsmē. Mēs dodam priekšroku vairākuma akciju iegādei un izvērtējam arī mazākuma daļu investīcijas.

Mēs ieguldām veiksmīgos vidēji lielos uzņēmumos, kas ir tirgus līderī Baltijas reģionā un paplašina savu darbību arī uz citām valstīm.

Mūsu kapitāla vai mezanīna investīciju apjoms katrā no uzņēmumiem ir 3-15 miljonus eiro. Piesaistot finansējumu no citiem investoriem, mēs piedalāmies arī vairāk nekā 50 miljonu eiro lielos darījumos.

Mēs esam aktīvi investori, kas iesaistās uzņēmumu vadībā, veicinot to izaugsmi un nepieciešamās pārmaiņas. Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu portfeļa uzņēmumu menedžmenta komandām, izstrādājot attīstības stratēģiju un palīdzot tās ieviešanā.